Fusion inom Pichanogruppen

Maria WestbergOkategoriserad

Inom Pichanokoncernen har det beslutats att överföra verksamheten i Pichano Gävle AB (org. nr 559051-4930) och Pichano Härnösand AB (fd. Teknik, org. nr 556768-6521) till Pichano Husum AB (Org. nr 556313-6067).

Överlåtelsen innebär att Pichano Gävle och Pichano Härnösands alla rättigheter och skyldigheter övergår till Pichano Husum AB. Överlåtelsen innebär inga förändringar vad gäller avtalsvillkor, utan är endast av formell karaktär.

Fusionen underlättar vårt mål med att skapa ”Ett Pichano” som innebär ett ISO 9000 system, ett affärssystem (Monitor) samma behandling av offerter, order och leveranser på samtliga verksamhetsorter. Vi skapar även ett starkare bolag med större aktiekapital.

Vår ambition är att bli en ledande aktör efter Norrlandskusten som kan skapa mervärden för er, våra partners och kunder. Vi väljer att presentera oss som Pichano på enhetlig front på marknaden fr o m 1 januari 2018 vilket innebär att vår personal, support och ledning samlas under samma bolag.

Era kontaktpersoner kommer att vara samma som det är idag. Skillnaden blir att du som leverantör kommer att få beställningar från Pichano Husum AB även för leveranser till Gävle och Härnösand. Leveransadress kommer att anges tydligt. Som kund kommer du att få alla beställningar bekräftade i Pichano Husum AB:s namn, även när arbetet utförs helt av personal från våra andra anläggningar.

Vi tackar dig för ditt samarbete och support under den här perioden. En spännande framtid väntar och vi ser fram emot den här resan tillsammans.

Om du har några frågor angående fusionen är du välkommen att kontakta Maria Westberg på

026-545617 eller maria.westberg@pichano.se

 

Hälsningar

Pär Melin                                                                                         Merja Bergström

VD Pichano                                                                                     Ekonomichef Pichano