BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs säkrar upp med proaktivitet

Hos BillerudKorsnäs gäller det att ligga steget före i driftsäkerhet. Med stor maskinpark och bred kompetens löser Pichano problem på alla nivåer. Vid eventuella driftstopp finns de alltid redo att rycka ut som en extra resurs för att minimera spilltid och förlorade intäkter.

Förpackningsmarknaden går starkt framåt till följd av ökad globalisering, ökat välstånd och förändrade konsumtionsmönster. I fabriken i Gävle tillverkar BillerudKorsnäs drygt 200 miljoner dryckesförpackningar om dagen, vilket ställer höga krav på att produktionen flyter på som den ska. Tillsammans med Pichano säkrar BillerudKorsnäs upp riskfyllda moment som stör arbetsflödet. En viktig roll är att agera extra resurs vid stopparbeten.

Det är guld värt för oss att ha en samarbetspartner så pass nära oss som snabbt rycker in om en maskin eller komponent stannar av. Den tryggheten är väldigt bra att ha. Esa Palmu, driftsäkerhetschef

Stor maskinpark underlättar vid underhåll

Närheten stärker också det dagliga underhållsarbetet. Med en stor maskinpark och brett kunnande inom mobil bearbetning täcker Pichano upp de flesta underhållsarbeten på plats. Enkelt och flexibelt, menar Esa.

– Det innebär att vi aldrig behöver skicka stora och skrymmande delar för reparation till en extern verkstad, vilket framförallt är otroligt tidskrävande. I stället kommer Pichano till oss på plats och lagar den felande länken.

Slipning av ledvalsar och att hela tiden se till att reservdelarna är i gott skick är återkommande arbeten. Pichano står även för en hel del arbeten åt den centrala verkstadsdelen såsom svetsning, nya konstruktioner, svarvning, fräsning och tillverkning.

Förebyggande arbete ger bättre kvalitet

Samarbetet grundar sig på ett proaktivt arbetssätt med fokus på att hela tiden ligga steget före i driftsäkerhet.

– Vi får snabbt gehör när det uppstår problem med något i driften. Tillsammans med Pichano undersöker vi såväl akuta problem som möjligheter till förbättring. Det mynnar ofta ut i ett förslag som vi väljer att förverkliga. Det betyder jättemycket för vårt kvalitetsarbete att vi får någon annans perspektiv och input, avslutar Esa.

Snabba fakta

I Gävle tillverkar BillerudKorsnäs material till cirka 200 miljoner dryckesförpackningar om dagen.

Verksamheten är ett integrerat massa- och kartongbruk med två kartongmaskiner, två kontinuerliga kokare samt två sodapannor.

  • Produkter: Vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper
  • Produktionskapacitet: 700 kton/år
  • Antal anställa: 900, varav 730 i produktion.

billerudkorsnas.com