Stora Enso

Snabba underhållsarbeten säkrar Stora Enso

Reservdelar för stora maskiner utvecklas i snabb takt. Det gäller att hålla alla delar i skick när anpassningar, funktion och fysiska mått ändras. Med Fromells som stöd skapar Stora Enso rätt förutsättningar för ett säkert underhållsarbete. Resultatet blir en förutsättning till hög tillgänglighet och låga produktionsförluster.

Stora Enso är en stor producent av papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Produktionen sker bland annat på Skutskärs Bruk, en massafabrik med 100-åriga anor. I dag är fabriken en modern högteknologisk arbetsplats där de tillverkar 550 000 ton pappers- och fluffmassa som vidareförädlas till såväl grafiskt finpapper som kartonger, airlaidprodukter och blöjor. Här jobbar Mats Andersson som reservdelssamordnare, ett arbete som kräver stor kontroll på minsta lilla skruv. Det är där Fromells kommer med in i bilden.

– Vi hade problem med en flisskruv som gick av och den behövde lagas akut. Mitt i natten körde vi den till Fromells verkstad där de ställde upp och reparerade den på en gång. Och så ser vårt samarbete ut, när vi behöver hjälpen så finns den där, berättar Mats.

Håller reservdelarna i skick

Fromells är en viktig aktör i den dagliga driften. Med bred kompetens, stor maskinpark och extra resurser som finns tillgängliga vid driftstopp och andra akuta ärenden får Mats och hans kollegor den hjälp de behöver, när de som mest behöver den.

– Vi slipper stå och vänta om det sker något akut med maskinerna. Vårt samarbete grundar sig på att de underhåller reservdelar till våra stora maskiner och ser till att de finns tillgängliga i den dagliga driften. Därför känns det tryggt när de har så mycket kompetens inom mekaniska renoveringar, både när det gäller bearbetning och svetsning. Vi har jobbat med dem väldigt länge nu, och det finns anledning till det, berättar Mats.

Idérik partner ger smarta lösningar

Maskinbearbetning sker både på plats, och i Fromells egen verkstad i Gävle. Hit skickas större maskiner såsom valsar, tamborer och växlar för reparation och kontinuerligt underhåll. På så vis blir produktionen sällan lidande.

– Eftersom det inte går att lyfta en maskin för hand krävs det samordnade transporter, vilket Fromells är behjälpliga med. Vi är inte så många som jobbar med underhåll av reservdelar, så det skulle vara jättesvårt att hantera alla situationer själv. Jag skulle säga att Fromells är ett stort stöd för oss i vår dagliga drift. Det ligger också i sakens natur att vi tillsammans tittar på smarta lösningar för hur vi hela tiden kan förbättra driften. Där är de väldigt idérika, avslutar Mats.

Snabba fakta

Stora Enso Skutskärs Bruk tillverkar 550 000 ton pappers- och fluffmassa som vidareförädlas till bland annat grafiskt finpapper, kartonger, airlaid produkter och blöjor.

Huvudkontoret ligger i São Paulo och företaget har cirka 28 000 anställda fördelade på 35 länder.

Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 5,7 miljoner ton kemisk massa, 10,5 miljoner ton papper och kartong, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,2 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,5 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter.