Nyheter från Fromells (fd Pichano)

frostingOkategoriserad

Pichanokoncernen har sedan mitten av september 2023 genomgått ett stort förändrings- och utvecklingsarbete. Efter att ha gått miste om ett stort utvecklingsprojekt, ägt av Stena/Vestas, kranar för vindkraftsindustrin – hamnade koncernen i ett ekonomiskt krisläge. Konsekvensen blev att behovet av snabba förändringar var nödvändiga för att verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas och generera framtida stabil lönsamhet.

Förändringarna har varit många och stora där våra verkstäder i Nacksta (Sundsvall) och i Gävle – har avvecklats i rask takt. Fromells Service och Sunds Mekaniska har i och med avvecklingen av Nacksta, flyttat in i Timrå där vi har samlat majoriteten av våra bolag och vår produktion.

Fromells VIP Teknik har historiskt den längsta resan och grundades redan år 1900 här i Sundsvall av Edvin Fromell. Fromells Vip Teknik är även omsättningsmässigt vår i särklass största del och står för ca 60% av vår omsättning. Vi väljer därför att använda Fromells som vårt varumärke på all utåtriktad verksamhet (våra juridiska bolagsnamn och organisationsnummer påverkas ej).

Fromells har nu sin bas i Timrå där vi även har vårt lilla huvudkontor. Vi är ca 40 personer här i Timrå. Fromells har dessutom verkstäder i Härnösand och i Husum. Totalt är vi 55 anställda med fokus på svets och maskinbearbetning i våra tre verkstäder. Vi erbjuder fortsatt service och tjänster ute hos våra kunder även om majoriteten av vår produktion sker i våra verkstäder.

Vi gläds åt att förändringsarbetet och tagit oss i rätt riktning och vi ser fram mot att kunna arbeta vidare med såväl befintliga som nya kunder under många år framåt. 2025 fyller vi 125 år och det är fantastiskt att kunna utveckla ett bolag vidare med så många år av hårt arbete bakom sig.

Ta gärna kontakt med oss och enklast når du oss på info@fromells.se eller via vårt 124-åriga telefonnummer – 060-82000!

Hälsningar/
Lars, Niklas, Roger – ledning – David produktionschef Timrå, Peter Härnösand, Simon Husum
Ola, Ulf och Stefan – order och beredning