Fusion inom Pichanogruppen

Maria WestbergOkategoriserad

Inom Pichanokoncernen har det beslutats att överföra verksamheten i Pichano Gävle AB (org. nr 559051-4930) och Pichano Härnösand AB (fd. Teknik, org. nr 556768-6521) till …