Policyer

Fromells skapar säker arbetsmiljö med tydliga riktlinjer

Hälsa, skydd och miljö genomsyrar alla våra processer. Det ska vara tryggt, stimulerande och roligt att jobba hos Fromells, samtidigt som arbetsinsatsen alltid ska kännetecknas av hög kvalitet. Då krävs tydlighet.

Trivsel och trygghet bidrar till kvalitetssäkrat arbete

Både trivsel och trygghet är viktigt för en god arbetsmiljö. I vår personalhandbok förmedlar vi allt våra medarbetare behöver veta för att kunna utföra ett kvalitetssäkrat arbete. Långsiktighet, engagemang, kvalitet och ansvar är de nyckelord som speglar värderingarna inom Fromells. För att uppfylla dem har vi tagit fram:

Läs mer om dem under respektive flik.