Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Fromells

För att kunna bibehålla vår position som en stark leverantör av dagligt underhåll till massa- och pappersindustrin, samt renovering och nytillverkning av utrustning för tung industri, så kompromissar vi aldrig om kvalitet. Vi skall därför möta våra kunders behov och ständigt förbättra oss inom alla områden för att visa vår vilja. Detta är nyckeln till framgång för oss själva och för våra kunder.

Kvalitet är ett personligt åtagande för varje medarbetare. Det innebär att varje medarbetare utför sitt arbete på rätt sätt, följer fastställd tidsplan och reagerar vid fel och avvikelser. På så vis kan vi leverera felfria varor och tjänster till våra kunder.

Kompromisslös kvalitet innebär bl.a. att:

  • Företagsledningen säkerställer och förankrar ett medvetet kvalitetstänkande i hela organisationen.
  • Vår organisation utmärks av aktivt och ständigt pågående förbättringsarbete.
  • Kompetens, engagemang och ansvarskänsla utmärker allt arbete. Detta bibehålls genom kompetenshöjande aktiviteter i företaget.
  • Vi fastställer nya realistiska mål utifrån en noggrann uppföljning av verksamhetens resultat.
  • Våra huvudleverantörer skall uppfylla våra leverantörskrav.

Sundsvall / 2023-01-09
Roger Sundin, Operativ chef