Fromells vision

Tillväxt genom affärsmässig utveckling

Fromells vision är att skapa tillväxt genom att utveckla affären hos befintliga kunder, skapa nya affärer med nya kunder och utveckla tjänsteutbudet i våra serviceverkstäder.

Målsättningar som driver Fromells framåt

Våra mål skall samordnas med våra kunders mål. Samtidigt driver vi våra affärer vidare genom att sträva mot egna målsättningar.

Fromells ska:

  • Minska löpande kostnader
  • Utveckla funktionsavtal
  • Utveckla spetskompetens
  • Förstahandsval som servicepartner
  • Långsiktighet och förtroende
  • Flexibilitet
  • Slimmad organisation
  • Låga administrativa kostnader
  • Snabb beslutsgång