Fromells Service

Kvalificerat byggnadssmide med garanterad leveranssäkerhet

Byggnadssmide är Fromells Services specialitet. Bolaget bildades i december 2015, med lång branscherfarenhet och certifierad skicklighet redan från start tack vare förvärvet av smidesverksamheten inom Pinus Maskin samt Malmströms svets & montage. Vi utför smides- och svetsningsarbeten av högsta kvalitet och löser alltid kundens problem med befintliga resurser, samtidigt som vi siktar på att växa.

Fromells Service inriktar sig på smide mot industri och infrastruktur. Genom att kombinera flexibilitet med vår yrkeskunnighet, vill vi underlätta vardagen för våra kunder. Vi arbetar främst med stålkonstruktioner och nytillverkning till byggindustrin. Vi utför också reparationer och nytillverkning åt stålindustrin och är flitigt anlitade för servicejobb åt både stora och små uppdragsgivare.

Certifierad kunskap för trygga arbeten

Bolagets bildades på en solid grund genom samgående mellan smidesverksamheten inom Pinus Maskin och Malmströms svets & montage, två väletablerade aktörer i branschen. Det innebär att vi har den certifierade kunskapen och erfarenheten som krävs för trygga arbeten med kvalitetsgaranti. Med vår kompetens kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med lång hållbarhet, som blir en lönande affär för våra uppdragsgivare. Genom vårt nätverk inom Pichano/Fromells koncernen står vi starka på smides- och svetsmarknaden.

Vi har egen IWS-kompetens (International Welding Specialist) samt certifiering enligt TR Stål/N utfärdat av SBS-MVR-SBK:s examineringskommitté TR-stål.

Säkerhet och kvalitet stärker konkurrenskraften

Fromells Service sätter alltid säkerheten främst och strävar efter ständiga förbättringar för att stärka konkurrenskraften ännu mer. Vår ambition är att tillhandahålla en helhet så att du som kund inte behöver vända dig till olika aktörer med dina smides- och svetsbehov.

Kontakta Fromells Service så löser vi uppgiften med leveranssäkerhet och garanterat hög kvalitet. Adress: Fromells Service AB, Svetsarvägen 4, 861 36 Timrå.

Tjänster i urval

  • smides- och svetsningsarbeten för industrin samt bygg- och infrastrukturprojekt
  • reparationer och nytillverkning åt stålindustrin
  • diverse serviceuppdrag åt stora och små aktörer

Kontakta oss

Kontakta Pichano/Fromells för kvalitetssäkrad kompetens och full flexibilitet.

Kontakt