Fromells VIP-Teknik

Komplett verkstadsföretag med kapacitet för tunga uppdrag

Fromells VIP-Teknik är ett verkstadsföretag med stort yrkeskunnande inom svetsning, maskinbearbetning och montage. Vi erbjuder komplett leverans av funktionsfärdig utrustning och hjälper även till med konstruktion och problemlösning.

Våra uppdragsgivare anlitar oss som produktionspartner för både tillverkning av enskilda konstruktioner och återkommande systemleveranser. Kunderna finns inom maskinindustrin, spårbunden trafik, sågverk, massa- och pappers-, el- och kraft-, samt gruvindustri.

Tonvikten ligger på svetsning (MIG/MAG samt metallbågsvetsning) och maskinbearbetning av tyngre konstruktioner. Vår stora maskinpark gör att vi kan utföra både bäddfräsning och maskinbearbetning på större detaljer.

Bred kompetens och stort nätverk

Vi har bred kompetens och erbjuder kundanpassade, kostnadseffektiva och innovativa totallösningar. Vår erfarna och ansvarstagande personal jobbar för att alltid leverera rätt kvalitet till rätt pris med kort leveranstid.

I vårt nätverk av samarbetspartners ingår företag som bidrar med laser- och vattenskärning, glödgning, förzinkning, blästring och målning, samt leverantörer av komponenter som hydraulik och fästelement.

Certifieringar

Fromells är certifierat för 3834-2 som omfattar tillverkning av produkter för olja- och gasindustri, tryckkärl och stålbyggnad.

Standarden har successivt fått större genomslag i branschen och som referens i produktstandarder och regelverk. Standarden är strikt inriktad på svetsproduktion, men inte knuten till någon viss typ av produkter, och den ställer omfattande krav på svetsprocessen.

Fromells har bedrivit ett gediget utvecklingsarbete för att leva upp till de omfattande kraven i 3834-2.

De områden standarden huvudsakligen inriktar sig mot är:

  • Kontraktsgenomgång
  • Validering och kalibrering av svets- och mätutrustning
  • Spårbarhet på material
  • Styrning av svetsprocessen
  • Kvalificering av svetsande personal

Fromells har också kompetens för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålkonstruktioner av normal art (TR-stål/N). Med det avses stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklass EXC1 eller EXC2 enligt SS-EN1090-2 respektive utförandeklass GC enligt BSK07.

Fromells är certifierat för EN 1090 EXC2, som är en standard för bärande stålkonstruktioner (byggstål) och ett viktigt krav i den harmoniserade standarden är certifiering av fabrikens egen kontroll av tillverkningsprocessen. Standarden har EN 3834 som grund men ställer tillkommande krav enligt byggnadsnormer.

Som en naturlig förlängning av vår certifiering för EN 3834 och EN 1090 har vi också IWS-kompetens (International Welding Specialist) i företaget, samt utbildning som svetssakkunnig.

Medarbetare och lokaler

Vi håller till i Timrå och verkstadsytan uppgår till omkring 5 500 kvadratmeter. Adress: Fromells VIP-teknik AB, Svetsarvägen 4, 861 36 Timrå.

Kontakta oss

Kontakta Fromells för kvalitetssäkrad kompetens och full flexibilitet.

Kontakt