SuncoTech

Den moderna standarden för automatisk balavtrådning och rullhantering

SuncoTech levererar kompletta linjer för automatisk balavtrådning av pappersmassabalar samt rullhantering. Kunderna finns inom pappers- och massaindustrin, främst i Norden men också i övriga Europa.

SuncoTech AB bildades 1994 i Sundsvall, men har genom fusioner och uppköp traditioner ända från 40-talet då Stig H Grafström konstruerade maskiner till pappers- och massabruk.

I dag är SuncoTech en ledande leverantör av hanteringsutrustning för pappersmassabalar och pappersrullar för cellulosaindustrin.

AutoStripper – automatisk avtrådning

AutoStripper är vår produktserie för automatisk avtrådning av pappersmassabalar. Maskinen finns i en mängd utföranden och modeller med tillbehör som transportörer, balriktare och metalldetektorer. AutoStripper är en välkänd produkt i branschen och finns installerad på pappersbruk i Norden, men också i övriga Europa.

Exroll – hantering av pappersrullar

För rullhantering har vi produktserien Exroll, som liksom AutoStripper bygger på känd teknik och standardiserade komponenter. Det gör maskinerna driftsäkra och lönsamma.

Erfarenhet och innovation

SuncoTech vilar på lång erfarenhet och samverkar löpande med andra företag för att ytterligare öka kompetensen och hitta de bästa lösningarna.

Lokaler

SuncoTech finns i samma lokaler som Fromells i Timrå. Svetsarvägen 4, 861 36 Timrå.

Kontakta oss

Kontakta Fromells för kvalitetssäkrad kompetens och full flexibilitet.

Kontakt