Pichano förvärvar SuncoTech

Maria WestbergOkategoriserad

Pichano har idag tecknat avtal om förvärv av SuncoTech AB. Ingen personal följer med i övergången och verksamheten kommer att bedrivas på Pichanos anläggning i Härnösand. SuncoTechs verksamhet består bland annat av utveckla, marknadsföra och sälja utrustning för hantering av massabalar och pappersrullar till cellulosaindustrier.
Förvärvet är ytterligare ett steg i Pichanos strategi att bli en betydande leverantör inom industri och infrastruktur efter Norrlandskusten. Pichanokoncernen med säte i Sundsvall omsätter ca 140 Mkr och har 100 anställda.
Pichano finns i Husum, Härnösand, Sundsvall, Stockvik (söder om Sundsvall) & Gävle. Sedan starten 2007 har Pichano varit verksamma inom industri, infrastruktur och bygg/fastighet med fullservice tjänster inom tillverkning, service och underhåll. För Pichano innebär förvärvet att man kompletterar sin befintliga verksamhet med ytterligare produkter, reservdelar och eftermarknadsservice.
– ”Förvärvet ligger väl i linje med Pichanos vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna SuncoTechs verksamhet till oss. Pappers & Massa segmentet innebär många spännande utmaningar för oss”, säger Pichanos VD Pär Melin. ”Pichano koncernen har lokal närvaro efter kusten, samtidigt jobbar vi i ett internt nätverk där vår verksamhetsorter kompletterar varandra”, fortsätter Pär Melin.
– ”Vi inom företaget är mycket nöjda med att hitta en köpare som vill utveckla SuncoTech AB. Vi önskar Pichano lycka till med förvärvet” säger Mikael Ericsson.

Sundsvall 2017-03-17

Pär Melin
VD Pichano Holding AB
Styrelsen SuncoTech AB

info@pichano.se