Pichano förvärvar Sunds Mekaniska AB

Rolf BrunnströmOkategoriserad

Pichano har idag tecknat avtal om förvärv av Sunds Mekaniska AB. Verksamheten har 17 anställda och bedrivs i verkstadslokaler om 2400 m2 på Montörvägen 10 i Sundsvall. Sunds Mekaniska är en renodlad legotillverkare med inriktning på kompletta leveranser av maskiner och kringutrustning för infrastruktur, stål-, process-, pappers-, kraft-, och massaindustrin.

Pichano finns i Husum, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Gävle. Sedan starten 2007 har Pichano varit verksamma inom industri, infrastruktur och med fullservice tjänster inom tillverkning, service och underhåll. I koncernen ingår även verkstadsindustrin Fromells och SuncoTech AB med produkter inom bal och rullhantering. För Pichano innebär förvärvet att man kompletterar sin befintliga verksamhet med en stark verkstadspartner med modern maskinpark.

Förvärvet är ytterligare ett steg i Pichanos strategi att bli en av de ledande leverantörerna inom verkstad, industriservice och underhåll efter Norrlandskusten. Pichano koncernen med säte i Timrå omsätter i och med förvärvet ca 140 Mkr och har 115 anställda och är numer en renodlad verkstadskoncern.

– ”Förvärvet ligger väl i linje med Pichanos vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna Sunds Mekaniskas verksamhet till oss. Förutom att Sunds kommer fortsätta att leverera till sina nuvarande kunder så säkerställer vi ökade leveranser till koncernens kunder.”, säger Pichanos VD Pär Melin. ”Pichano koncernen har lokal närvaro efter kusten, samtidigt jobbar vi i ett internt nätverk där våra verksamhetsorter kompletterar varandra”, fortsätter Pär Melin.

– ”Vi inom Sunds Engineering Group är mycket nöjda med att hitta en lokal köpare som vill fortsätta utveckla verksamheten i Sunds Mekaniska. Överlåtelsen skapar en långsiktig lösning och tryggar arbetstillfällen i regionen. Vi önskar Pichano lycka till med förvärvet”, säger Björn Ohlsson.

Sundsvall 2019-07-02

Pär Melin
VD Pichano Holding AB
info@pichano.se

Björn Ohlsson
Styrelseordförande
Sunds Engineering Group AB

Besök sundsmekaniska.se