Pichano förvärvar Valmet i Gävle

Maria WestbergOkategoriserad

Pichano har idag tecknat avtal om förvärv av Valmets verksamhet i Gävle. Verksamheten har 20 anställda och bedrivs i verkstadslokaler om 5000 m2 på Industrigatan 14 i Gävle. Enheten i Gävle levererar tung- och mobilmaskinbearbetning, beläggningar samt legotillverkning till kunder inom papper, massa, vattenkraft, stål och kemi.

Förvärvet är ytterligare ett steg i Pichanos strategi att bli en betydande leverantör inom industri och infrastruktur efter Norrlandskusten. Pichano-koncernen med säte i Sundsvall omsätter ca 100 Mkr och har 80 anställda.

Pichano finns i Husum, Härnösand, Sundsvall och Stockvik (söder om Sundsvall). Sedan starten 2007 har Pichano varit verksamma inom industri, infrastruktur och bygg/fastighet med fullservice tjänster inom tillverkning, service och underhåll. För Pichano innebär förvärvet att man kompletterar sin befintliga verksamhet med mobil bearbetning och beläggningar inkluderat metallisering.

– ”Förvärvet ligger väl i linje med Pichanos vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna Valmets Gävle verksamhet till oss. Gävle regionen innebär många spännande utmaningar för oss”, säger Pichanos VD Pär Melin. ”Pichano koncernen har lokal närvaro efter kusten, samtidigt jobbar vi i ett internt nätverk där vår verksamhetsorter kompletterar varandra”, fortsätter Pär Melin.

– ”Vi inom Valmet är mycket nöjda med att hitta en köpare som vill utveckla den lokala marknaden. Överlåtelsen skapar en långsiktig lösning och tryggar arbetstillfällen i regionen. Pichano är leverantör till Valmet och har sedan tidigare förvärvat Valmets verksamhet i Husum. Vi önskar Pichano lycka till med förvärvet” säger Mikael Nyman.

Gävle 2016-03-17

Pär Melin
VD Pichano Holding AB
VD Pichano

Mikael Nyman
Director Service Operations Valmet AB
Gävle AB Scandinavia

info@pichano.se