Pichano Teknik förvärvar Result Press

Maria WestbergOkategoriserad

I oktober 2013 förvärvade Pichano Teknik inkråmet i Result Press Härnösand AB. Företaget var verksamt med service, besiktning och tillverkning av verkstadspressar. Pichano Teknik kommer att fortsätta med dessa tjänster som tidigare. Välkommen att kontakta Stig Westin på 070-269 83 89 med frågor krig rull- och balhantering samt verkstadspressar.