Bergharpan

Lönsam och smidig sortering av grus och sten

Bergharpan är ett mobilt sorteringsverk med en enkel och extra kraftig konstruktion som klarar hårda påfrestningar. Funktionen är väl beprövad på hela den nordiska marknaden under många år. Bergharpan återvinner dina massor med vinst!

Bergharpan sorterar grus, sten, sand, kantsten, byggavfall, rivningsmassor och jord direkt på arbetsplatsen. En separat ramkonstruktion med ett ledat harpbord medför en pålitlig sållning och sortering av materialet, vilket maximerar återvinningen av massorna och ger bästa möjliga ekonomi.