Service och renovering av vakuumpumpar

Rolf BrunnströmOkategoriserad

Pichano flyttar fram sina positioner i konkurrensen med norska Follatech när det gäller märkesoberoende underhåll av Vakuumpumpar i Scandinavien.  Pichano har av Valmet AB förvärvat utrustning och material för service och renovering av vakuumpumpar.

Pichanos Gävlenhet kommer att bli platsen för den kommande etableringen. Gävle har lång erfarenhet av service av vakuumpumpar under tiden som Scandinavian Mill Service, SMS samt Metso Mill Service, MMS. Det är främst gällt Nashpumpar men alla pumpfabrikat kan renoveras/servas av Pichano.  I förvärvet ingår det en testrigg för kapacitetsmätningar. Innan en pump skickats tillbaka till kund efter utförd service så körs pumpen i en halvtimme i testriggen där man kontrollerar ett antal punkter. Resultatet jämför sedan med pumpens standardvärden. Kunden får sen ett protokoll från mätningen där man jämför mot standard. Vanliga åtgärder är att byta slitna delar, återskapa orginalmått, beläggning med kompositmaterial eller lining samt flamsprutning. Målsättningen för Pichano kommer att vara att återskapa pumpen till orginalskick liksom att skapa toleranser i pumpen för att spara energi som är en stor del av kundernas kostnad.

Kontakta oss:                                                                                                                                                                                      info@pichano.se                                                                                                                                                                                                       +46 26 54 56 00

Rolf Brunnström
Sälj- och teknikansvarig
rolf.brunnstrom@pichano.se