Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB överlåter svetsverksamheten till Pichanokoncernen

Rolf BrunnströmOkategoriserad

Sundsvalls Mekaniska och Pichano koncernen har kommit överens om att skapa ett svetscenter som klarar nuvarande krav och gör båda bolagen redo för framtida utmaningar.

Kraven från kunder fortsätter att öka och det finns ett flertal regelverk som skall efterlevas. Det blir allt svårare för mindre organisationer att klara detta utan separata roller med expertis inom svetsområdet.

För Pichano koncernen så innebär detta att vi ökar vår kritiska massa med fler svetsare och vi kan då bibehålla vår svetsorganisation intakt.

Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB överlåter svetsverksamheten till Pichano koncernen genom en verksamhetsövergång. Övergången omfattar 5 anställda. Svetscenter verksamheten kommer att bedrivas på Montörvägen 10 i verkstadslokaler om 2400 m2.

För Pichano innebär förvärvet att man kompletterar sin befintliga verksamhet med en styrka ytterst kompetenta medarbetare.

Verksamhetsövergången är ytterligare ett steg i Pichanos strategi att bli en av de ledande leverantörerna inom verkstad, industriservice och underhåll efter Norrlandskusten. Pichano koncernen med säte i Timrå är numer en renodlad verkstadskoncern.

– ”Förvärvet ligger väl i linje med Pichanos vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna Sundsvalls Mekaniska svetsverksamhet till oss. Förutom att vi kommer leverera svetsade produkter till Sundsvalls Mekaniska så säkerställer vi kompetensen för koncernens kunder.”, säger Pichanos VD Pär Melin. ”

– ”Vi inom Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB är mycket nöjda med att hitta en lokal partner som vill fortsätta utveckla svetsverksamheten. Vi är säkra på att våra medarbetare får en bra ny hemvist och där Pichano koncernen kan fortsätta att utveckla både personal och metoder och dessutom är målsättningen att vi genom denna åtgärd ökar vår kapacitet och kortar ledtiderna.”, säger Sundsvalls Mekaniska VD Håkan Nilsson.

-”Övergången innebär även att vi frigör verkstadsyta där vi kan expandera vår montageavdelning där vi ser en ökad efterfrågan. Övergången är en vinnande situation för båda parter.”, säger Håkan Nilsson.

Pichano har egna anläggningar med verkstadsytor på totalt 17 000 kvadratmeter. Koncernen omsätter 150 miljoner kronor, har 115 anställda och innehar ISO 9001, ISO 3834 samt SS-EN 1090-EXC 3. Sedan starten 2007 har Pichano varit verksamma inom industri, infrastruktur och med fullservice tjänster inom tillverkning, service och underhåll.

I koncernen ingår Pichano Teknik AB med enheter i Husum, Härnösand, Sundsvall och Gävle.  SuncoTech AB, Härnösand. Fromells Service AB, Sundsvall. Fromells VIP-Teknik AB, Timrå samt Sunds Mekaniska AB, Sundsvall.

Pichano skapar hållbara lösningar och sätter säkerheten främst hela dagen, varje dag.

Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB omsätter 40 mkr och är 27 anställda. Verksamheten bedrivs på Södra Förmansvägen 12 i Birsta, Sundsvall.

Sundsvall 2021-11-04

Pär Melin                                                                        Håkan Nilsson

VD Pichano Holding AB                                             VD/Styrelseordförande

info@pichano.se                                                          Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB